Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Beaconhouse Centar za procenu i razvoj
progressive.ua
avrora-trans.com
np.com.ua

Dobrodošli u Beaconhouse centar

PDF Print E-mail
There are no translations available.

Beaconhouse je centar za procenu i razvoj specijalizovan za podršku pojedincima i organizacijama da usaglase ljudske resurse sa poslovnim ciljevima i strategijom. Centar pruža mogućnosti on-line i off-line assessmenta, trening i assessment konsaltinga kao i talent menadžmenta.

Stručnjaci centra vam pomažu da otkrijete svoje:

  • pravo obrazovanje: koju školu upisati, šta studirati, koju oblast odabrati za master
  • pravo zanimanje:     u kom poslu ćete naći zadovoljstvo i uspeh
  • prave saradnike:      kako odabrati prave ljude za odredjeni posao, kako unaprediti  
                                              potencijale zaposlenih

Zašto koristiti usluge centra?

Proces procene kao deo procesa selekcije ili razvoja daje detaljniju i širu sliku sposobnosti, veština i ponašanja osobe. Profesionalno uradjen, ovakav proces assessmenta omogućava i pojedincima i organizacijama da identifikuju i maksimiziraju snage pojedinaca i definišu oblasti njihovog daljeg razvoja. Razumevanje odnosa čovek - posao na ovakav način čini da odluke o budućnosti budu donesene na adekvatan način.

Upravljajte svojim potencijalima!

pogledajte sekcije Asesment centar i Razvojni centar


 

ZA UČENIKE I STUDENTE

Nudimo vam stručnu pomoć u procesu odabira
daljeg školovanja ili identifikacije posebnih
predispozicija deteta, radi daljeg razvoja.

ZA DIPLOMCE

Nudimo vam testove za određivanje profesionalne
orijentacije, koji daju opis vaših sposobnosti, stila
rada, najuspešnijih profesionalnih područja i mesta
za profesionalnu realizaciju. Saznajte koje su vaše
prednosti i odaberite dalje obrazovanje ili zanimanje
u kojem ćete biti najuspešniji.
Detaljnije

ZA ORGANIZACIJE

Primena naših alata ima značajan uticaj na
isplativost raspoloživih alternativa za pravilan
izbor i razvoj zaposlenih. Selekcija pogrešnih
ljudi je veoma skupa teorema, na žalost ne i
retka u organizacijama.
Detaljnije