ASESMENT POJEDINCA

ASSESSMENT POJEDINCA

 

Najvažniji faktor u procesu upravljanja karijerom jeste da upoznate sebe.

Upoznati sebe, između ostalog, znači da možete jasno da odgovorite na pitanja kao što su: kakvim poslovima biste želeli da se bavite, u kakvim okruženjima biste voleli da radite, sa kakvim ljudima želite da sarađujete, koje su vaše sposobnosti i koje sposobnosti bi trebalo da razvijete.

Drugim rečima, da biste definisali svoju karijeru i upravljali njome, treba da poznajete svoja glavna poslovna interesovanja, najdublje poslovne vrednosti i svoje najbolje veštine, bez obzira na to da li ste na samom početku karijere ili ste afirmisani profesionalac koji želi da se dalje razvija.

Ako želite da upravljate svojom karijerom u skladu sa ličnim potencijalima mi vam pružamo mogućnost za procenu ličnih potencijala!


Pogledajte sekcije: