EDUKACIJA I TRENING

BEACONHOUSE EDUKACIJA I TRENING

Znanje je kamen oslonac uspešne ekonomije i kao takvo daje sliku o sposobnostima jedne nacije da opstane na svetskom tržištu. Dobijanje novih, potrebnih znanja je jednostavno i način da unapredite svoj način života.

Zašto je edukacija važna?

Prevazilaženje nedostataka u znanju je važno za ličnu kompetitivnost profesionalnog kadra kao i organizacije generalno. Nedostatak edukovanog kadra zahteva od kompanija angažovanje velikih finansijskih resursa a bez adekvatnog znanja zaposleni ne mogu da napreduju i prihvataju tržišne promene.

Evropska istraživanja kažu da jedan od pet zaposlenih veruje da njegova profesionalna znanja nisu dovoljna i da loše veštine upravljanja organizacijom onemogućavaju njen dalji rast i razvoj.

Strategija edukacije u organizacijama je u direktnoj vezi sa kompanijskom poslovnom strategijom i mora biti dizajnirana sa velikom pažnjom, kako bi na adekvatan način pomogla realizaciju definisanih ciljeva.