Harrison Assessment

Jedinstven instrument za:

• Selekciju kandidata

Harrison Assessment sistem obezbeđuje sveobuhvatnu procenu bihejvioralnih kompetencija koje se zahtevaju za određenu poziciju i tačno predviđa radnu uspešnost i potencijalne teškoće. Integrisan alat za selekciju uključuje pitanja za bihejvioralni intervju, odnosno intervju zasnovan na kompetencijama, kao i način privlačenja kandidata uz sposobnost izračunavanja ukupnog rezultata koji je kandidat postigao kako u pogledu kvalifikovanosti tako i u pogledu podobnosti, ali i u pogledu rezultata sa intervjua. Proces procene je web-zasnovan, skorovanje se vrši online pri čemu je kompletan rezultat dostupan za 15 sekundi.

• Individualni razvoj

Harison sistem procene pruža dubok uvid u osobine koje su od suštinskog značaja za izuzetnu radnu uspešnost kao i u osobine koje doprinose ili ometaju radnu uspešnost na određenoj poziciji. Takođe, otkriva profesionalne preferencije i bihejvioralne kompetencije koje ukazuju na razvojne mogućnosti, lično zadovoljstvo i radnu uspešnost.

• Razvoj tima

U današnjem specijalizovanom radnom okruženju talenat nije dovoljan. Talentovani ljudi moraju da rade zajedno da bi organizacija bila uspešna. Harrison Assessment paradoks teorija otkriva dinamiku tima na način na koji to ranije nije bilo moguće, omogućavajući članovima tima da lako uoče kako njihovo ponašanje doprinosi ili opstruira uspeh tima. Takođe, daje i plan za svakog člana tima sa konkretnim koracima koje svako od njih može da preduzme kako bi olakšao postizanje optimalnih timskih rezultata.
• Planiranje karijere

Upravljanje talentima je postalo kritičnije više nego ikad. Harrison sistem procene daje sposobnost predviđanja individualne uspešnosti na različitim nivoima unutar organizacije i kreira razvojni plan kojim se ubrzava napredak.

Postizanje dobrih poslovnih rezultata
• Smanjuje troškove regrutacije i selekcije
• Unapređuje strateško planiranje radne snage i upravljanje karijerom zaposlenih identifikujući i razvijajući zaposlene sa najvećim potencijalom
• Povećava produktivnost, zadovoljstvo i zadržavanje zaposlenih kroz bolje uklapanje zaposlenog sa radnim mestom
• Olakšava coaching, razvoj i upravljanje identifikujući bihejvioralne osobine koje su u korelaciji sa specifičnim poslom
• Povećava produktivnost tima unapređujući međuljudske odnose i usklađujući snage članova

Preuzmite Harrison Assessments brošuru