Identifikovanje visokih potencijala – succession planning

Razvijanje nove generacije lidera modul BCH HPI01

Procena je ključni momenat u procesu razvijanja nove generacije menadžera. Zahvaljujući kvalitetu BCH procene moguće je da izaberete kandidate sa visokim potencijalom u procesu regrutacije i selekcije ili da ih otkrijete među vašim postojećim zaposlenima.

Međutim, nije dovoljno da procenite samo kandidate ili zaposlene već je neophodno  da identifikujete i ključne pozicije u organizaciji za koje je potrebno pripremiti zaposlene koji bi mogli da budu potencijalna zamena.

Dalje, za svaku poziciju je neophodno da napravite i profil te pozicije s obzirom na kompetencije i specifičnu motivaciju koja se zahteva na tom radnom mestu. BCH vam može pomoći u tome  tako što će vam omogućiti pristup gotovoj  bazi radnih mesta koja su već definisana preko ključnih kompetencija  i/ili pružanjem konsultantske podrške tokom procesa analize radnih mesta.

To su koraci koji prethode proceni i koji omogućavaju da se definiše kriterijum s obzirom na koji će se izvršiti procena kandidata ili zaposlenih.

Beaconhouse procena vam pomaže da markirate zaposlene koji bi mogli da postanu zamena, odnosno nova generacija menadžera za ključne pozicije u vašoj organizaciji.

Nakon što ste ih otkrili Beaconhouse Centar vam omogućava, kroz svoje trening programe, da ih dalje razvijate kako bi zaista izrasli u profesionalce koji su sposobni da preuzmu nova izazovna zaduženja i veći stepen odgovornosti.

Razvijanjem nove generacije menadžera unutar vaše organizacije sprečavate da dođe do mogućeg prekida u lancu rukovođenja i postajete sposobni da ključne pozicije zatvorite iznutra umesto da se okrećete eksternim rešenjima koja su, po pravilu, veoma skupa i podrazumevaju niz problema u dolasku do pravog rešenja, a često se dešava da pravo rešenje i izostane.

Takođe, kroz intenzivan rad sa talentovanim zaposlenima vi im poklanjate posebnu pažnju, izdvajate vreme samo za njih, ulažete u njihov dalji razvoj čime ih vezujete za svoju organizaciju i postižete da budu posvećeni i da se dugoročno zadrže kod vas.