Nastavak studija

Ako želite da potvrdite karijerni izbor ili niste sasvim sigurni koji pravac u karijeri je pravi za vas, Beaconhouse centar vam pruža mogućnost procene ličnih potencijala u cilju rešavanja karijerne dileme.

Procena s ciljem rešavanja karijerne dileme diplomcima omogućava, da u skladu sa ličnim potencijalima izaberu određenu specijalizaciju, master studije i/ili pravac budućeg razvoja karijere.

Ako želite da planirate profesionalni razvoj u skladu sa ličnim potencijalima koji čine vaše sposobnosti, lične osobine, sklonosti, interesovanja i vrednosti, mi vam pružamo stručnu informaciju kroz proces procene Harison metodom.

Harrison Assessments metodologija je jedinstvena, naučno utemeljena i svetski priznata za procenu ličnih potencijala na osnovu 156 osobina ličnosti u odnosu na preko 600 zanimanja i radnih pozicija.


 

Šta se procenjuje?

  • Procena ličnih osobina, sklonosti i interesovanja i identifikovanje potencijala za profesionalni razvoj i usavršavanje
  • Ekspertska analiza glavnog grafikona vaših potencijala na osnovu Paradoks teorije
  • Identifikovanje radnih uloga koje su kompatibilne s vašim potencijalima
  • Kreiranje planova za profesionalni razvoj i usavršavanje
  • Savetovanje i coaching

Kome je ova procena namenjena?

  • Studentima završnih godina fakulteta i diplomcima

Koje su prednosti ove procene?

  • Izveštaj – u kojoj meri su razvijeni psihološki potencijali, sklonosti i interesovanja za dalji profesionalni razvoj.
  • Odgovor – da li lični potencijali odgovaraju vašem izboru karijernog puta.
  • Pravac razvoja – koji alternativni karijerni izbori odgovaraju vašim sklonostima i interesovanjima.