Racionalizacija, restruktuiranje i promene

Smanjenje broja zaposlenih je neminovnost kroz koju sve veći broj organizacija mora da prođe kako bi postale konkurentnije.

Procena zaposlenih tokom tog procesa je način da se racionalizacija broja zaposlenih sprovede na:

  • brz,
  • troškovno isplativ,
  • legalan i
  • objektivan način koji obezbeđuje da su
  • najkvalitetniji zaposleni zadržani u okviru organizacije

Izveštaji o radnoj uspešnosti zaposlenih obično nisu u formi koja omogućava da postanu kriterijum smanjenja radne snage jer su vezani za realizaciju određenog cilja i imaju razvojnu orijentaciju umesto da porede zaposlene međusobno ko je bolji od koga.

U nedostatku informacija na osnovu kojih bi zaposleni mogli da se međusobno upoređuju kao kriterijum smanjenja broja zaposlenih može da se javi senioritet u smislu da iz organizacije prvo odlaze zaposleni koji su najkraće u radnom odnosu što može biti način da se izgube kvalitetni zaposleni.

Ako se višak zaposlenih traži među zaposlenima koji imaju najveće zarade kako bi se ostvarila najveća ušteda organizacija rizikuje da bude tužena za starosnu diskriminaciju i slično.

Takođe, jedan od pogrešnih načina takozvanog “pravičnog” smanjenja broja zaposlenih je na osnovu odluke da budžet svake organizacione jedinice mora biti umanjen u istom procentualnom iznosu. Takav način smanjenja broja zaposlenih polazi od pogrešne pretpostavke da ista logika važi za sve organizacione jedinice i da sve organizacione jedinice jednako doprinose organizacionom uspehu i da u svakom delu ima podjednak broj izuzetno uspešnih zaposlenih.

Međutim, procena tokom smanjenja radne snage ima svoje mesto i ulogu ne samo u selekciji postojećih zaposlenih već je i osnova za vođenje savetodavnog karijernog razgovora sa zaposlenima koji su postali tehnološki višak, koji su neraspoređeni, treba da budu premešteni na drugo radno mesto, prekvalifikovani ili dokvalifikovani.

Gubitak posla je jedan od najstresnijih životnih iskustava. Pogođeni pojedinci su često nepripremljeni za povratak na tržište rada i često se osećaju konfuzno, izolovano, besno i uplašeno. Pronalaženje novog posla je celodnevna preokupacija, a dobar poslodavac će obezbediti podršku i pomoć zaposlenima, koji ostaju bez posla, da uspešno prođu kroz taj proces.