Regrutacija i selekcija

 

Regrutacija i selekcija kadrova u nekoliko sledećih koraka:

 • Definisanje opisa posla i profesionalnog i psihološkog profila kandidata
 • Pronalaženje potencijalnih kandidata
 • Pregled dostavljenih biografija i odabir kandidata za dalju selekciju
 • Testovi (u zavisnosti od zahteva posla):
 • Harrison upitnik
 • testovi inteligencije
 • stručni testovi
 • Intervju
 • Izbor kandidata za prezentovanje poslodavcu
 • Dostavljanje poslodavcu konačnog izveštaja o svim relevantnim rezultatima dobijenim tokom selekcije za odabrane kandidate uz mogućnost da sam napravi konačan izbor izmedju tri najbolja kandidata

U procesu selekcije, Harrison Assessment nudi tri vrste izveštaja:

 1. Analiza uspešnosti za poziciju – Izveštaj poredi potencijale osobe sa svim zahtevima pozicije, prikazujući mogući pozitivan i negativan uticaj svakog faktora ili osobine na uspeh u obavljanju posla.
 2. Kako privući kandidata – Izveštaj pruža intervjueru ključne informacije koje su neophodne za pregovaranje o poslovnoj ponudi sa najboljim kandidatima.
 3. Uputstvo za intervjuisanje – Izveštaj sadrži najvažnija pitanja o podobnosti kandidata za poziciju, kao i bihejvioralna pitanja koja omogućavaju efikasnu evaluaciju kandidata i uključivanje intervjua u kompletnu Harrison Assessment procenu.