Organizaciona klima i zadovoljstvo zaposlenih

 • Istraživanje organizacione klime i zadovoljstva zaposlenih

Istraživanje zadovoljstva zaposlenih predstavlja način da se upoznate sa mišljenjem vaših zaposlenih, odnosno njihovim stavovima u vezi sa svim bitnim aspektima rada, kao što su:

 • odnos menadžmenta prema zaposlenima
 • međuljudski odnosi
 • razvoj karijere i mogućnosti napredovanja
 • sistem nagrađivanja
 • uslovi rada
 • zaštita zdravlja i bezbednost na radu
 • organizacioni procesi i procedure i na osnovu toga procenite
 • sveukupno zadovoljstvo zaposlenih.

Koristi za organizaciju

Beaconhouse vam kroz ovu vrstu istraživanja omogućava da utvrdite:

 • nivo zadovoljstva vaših zaposlenih
 • da pratite promene u nivou zadovoljstva kod zaposlenih kroz vreme
 • da na osnovu dobijenih rezultata utvrdite moguće tačke poboljšanja i
 • napravite akcioni plan čija realizacija će dovesti do većeg zadovoljstva zaposlenih i njihovog dužeg zadržavanja u organizaciji
 • da postanete privlačniji i poželjniji kao poslodavac
 • da privučete kvalitetne i talentovane kandidate.