Razvoj nove generacije menadžera i lidera

Razvoj talenata

Zahvaljujući svojim trening programima za različite ciljne grupe zaposlenih koji podrazumevaju individualan rad, radionice i klasična predavanja, Beaconhouse može da pomogne vašim zaposlenima da razviju i unaprede niz kompetencija kao što su:

veštine komunikacije, veštine prezentovanja, veštine upravljanja vremenom, veštine rukovođenja, veštine pregovaranja, prodajne veštine i slično.

Zadržavanje talenata

Zadržavanje talenata je ključni faktor u talent menadžment procesu jer obezbeđuje vašoj organizaciji dugoročnu konkurentnsku prednost na tržištu.

Beaconhouse ima bogato iskustvo u:

  • razvijanju nove generacije lidera koji će jednog dana naslediti vaš postojeći manadžment tim
  • kreiranju efektivnog sistema nagrađivanja koji će imati snagu da zadovolji individualne potrebe i želje vaših zaposlenih i da istovremeno bude u službi vaših organizacionih ciljeva.