ASESMENT CENTAR

CENTAR ZA PROCENU

Metodologija:

Izbor instrumenata procene se vrši u dogovoru sa klijentom na osnovu analize posla koja se sprovodi kroz razgovor sa HR profesionalcima, rukovodiocima i nosiocima posla. Na osnovu date analize ili na osnovu istraživanja identifikuju se ključne osobine koje su od značaja za uspešnost na datoj poziciji. Celokupna procena kandidata može da se odvija u prostorijama centra za procenu i razvoj ili u prostorijama klijenta sa upotrebom naših mernih instrumenata od strane naših sertifikovanih i obučenih konsultanata.

Instrumenti i tehnike procene:

Iz ponude mernih instrumenata koje koristimo posebno izdvajamo Harrison Assessments procenu koja predstavlja moćan način procene kandidata, (registruje 157 osobina ličnosti) i predviđanja njegove buduće radne uspešnosti na konkretnom radnom mestu. Harrison Assessment je veoma brz i tačan način procene kandidata koji uspešno nadmašuje assessment centre s obzirom na finansijsku i vremensku uštedu koja se postiže.

Kao instrumente procene koristimo standardizovane psihološke testove za procenu ličnosti, sposobnosti i profesionalne orijentacije, kao i veliki broj već gotovih vežbi koje predstavljaju simulaciju različitih poslovnihsituacija. Na kraju u procesu procene kandidata uz testove i različite vrste vežbi, igre uloga, studije slučajeva i slično, koristimo i standardizovani intervju koji može da bude u formi tradicionalnog intervjua ili u formi intervjuazasnovanog na kompetencijama.

Na zahtev klijenata kreiramo posebne test situacije i vežbe koje reflektuju specifične poslovne situacije karakteristične za klijenta i predstavljaju jedinstven način procene budućih zaposlenih.