CENTAR

DOBRODOŠLI U BEACONHOUSE CENTAR

Beaconhouse je centar za procenu i razvoj specijalizovan za podršku pojedincima i organizacijama da usaglase ljudske resurse sa poslovnim ciljevima i strategijom. Centar pruža mogućnosti on-line i off-line assessmenta, trening i assessment konsaltinga kao i talent menadžmenta.

Stručnjaci centra vam pomažu da otkrijete svoje:
pravo obrazovanje: koju školu upisati, šta studirati, koju oblast odabrati za master
pravo zanimanje: u kom poslu ćete naći zadovoljstvo i uspeh
prave saradnike: kako odabrati prave ljude za odredjeni posao, kako unaprediti
potencijale zaposlenih

Zašto koristiti usluge centra?

Proces procene kao deo procesa selekcije ili razvoja daje detaljniju i širu sliku sposobnosti, veština i ponašanja osobe. Profesionalno uradjen, ovakav proces assessmenta omogućava i pojedincima i organizacijama da identifikuju i maksimiziraju snage pojedinaca i definišu oblasti njihovog daljeg razvoja. Razumevanje odnosa čovek – posao na ovakav način čini da odluke o budućnosti budu donesene na adekvatan način.
Upravljajte svojim potencijalima!