Podrška malim i srednjim preduzećima

Podrška malim i srednjim preduzećima

 • Snimanje stanja,predlozi rešenja, otklanjanje nepravilnosti i uspostavljanje sistema
 • Optimizacija poslovanja
 • Optimalna i funkcionalna organizaciona struktura radne snage
 • Uvođenje programskih rešenja
 • Finansijska analiza poslovanja
 • Finansijsko modeliranje i odlučivanje; NOF, upravljanje novčanim tokom, ulaganja iizvor/izbor kreditiranja
 • Upravljanje rizicima ?

 

 1. Planiranje
 • Godišnji, dinamički planovi
 • Investicioni planovi, CAPEX, simulacija efekata investiranja
 • Praćenje/realizacija planova

 

 1. Edukacija u oblasti finansija, prodaje
 • Obavljanje poslova i radnih zadataka u oblasti računovodstva, finansija, controlinga
 • Sažimanje informacija i podataka u oblasti FRC / prodaja
 • Kreativnost, kreiranje, pojednostavljenje, razumevanje i unapređenje obavljanja poslova i radnih zadataka

 

 1. Pomoć/podrška mladim kadrovima
 • Selekcija, uvođenje u posao i usmeravanje kadrova
 • Procena karijernog razvoja u oblasti finansija
 • Sagledavanje radnih zadataka u poslovnom okruženju
 • Poslovna komunikacija

 

 1. Procena psiholoških profila u odnosu na zahteve pozicije
 • analiza ličnih kompetenci
 • sposobnosti
 • znanja i veština pojedinaca

 

Rezultat procene

 • Izveštaj – u kojoj meri su kod osobe razvijeni psihološki potencijali, sposobnosti i veštine neophodne za uspešno obavljanje posla
 • Plan razvoja – kojim razvojnim aktivnostima je moguće doprineti povećanju radne efikasnosti

 

Koristi za organizaciju

 • Unapređenja kadrova na višu poziciju
 • Transfera kadrova unutar sistema na radna mesta koja im više odgovaraju
 • Razvoja zaposlenih