SAVETOVANjE i COACHING

 

COACHING

Coaching je ključ za otključavanje potencijala vaših ljudi, organizacije i vas samih. On se temelji na konceptu da pojedinci najviše uče svakodnevno primenjujući veštine u praksi.

Coaching omogućava pomoć drugima u identifikaciji i definisanju njihovih specifičnih ciljeva a nakon toga i organizovanje za njihovo postizanje. Put coachinga vodi kroz izgradnju veština od postavljanja ciljeva, preko komunikacije, stila rukovodjenja do donošenja odluka i rešavanja problema.

Coach utiče na znanje klijenta, njegovo bolje razumevanje okoline, na resurse i kreativnost i omogućava mu da bude efikasniji. Ideja je da se postigne ista struktuiranost u interakciji sa saradnicima kao što je to u slučaju rešavanja poslovnih problema.

Coaching pomaže profesionalcima da postignu svoj puni potencijal, fokusirajući se na razvoj i objektivan pristup dnevnim poslovnim situacijama i izazovima sa ciljem povećavanja fundusa znanja i performanse. Mi u Beaconhouse Centru coaching vidimo kao podršku, fokusiranu na rezultate a ne na proces. Svaki klijent je poseban i tako mu pristupamo.

Naši konsultanti koji rade coaching su stručni profesionalci, sertifikovani i priznati od coaching i business zajednice. Dolaze sa različitim backgroundom, pa medju nama ima i psihologa i članova managing bordova u kompanijama.