Pripremni treninzi

Pored procene vaših trenutnih sposobnosti, interesovanja i motivacije Beaconhouse centar vam može pomoći da se pripremite i za sam čin asesmenta.


Šta je priprema?

Priprema podrazumeva dobijanje trening materijala na kojem možete da se vežbate pre nego što uđete u proces procene, ali može da podrazumeva i probno prolaženje kroz sam asesment, kao i razgovor sa stručnim licem o postignutim rezultatima s posebnim osvrtom na ono što biste dalje mogli da unapredite.

Takođe, priprema podrazumeva i upoznavanje s kojim ciljem se asesment sprovodi, ko ga i zbog čega sprovodi, kako izgleda i iz kojih faza se sastoji.


Šta dobijate time?

Testiranje je naročito prisutno u određenim branšama kao što su IT sektor, finansijski sektor, državne institucije, vojska, policija, menadžerske pozicije bez obzira na branšu i slično.

Ukoliko imate nameru da se zaposlite u nekom od navedenih sektora ili njima sličnih, ili želite da konkurišete za određenu stipendiju ili da se upišete na prestižni fakultet prolazak kroz situaciju asesmenta će vam omogućiti da ostvarite značajnu prednost u odnosu na kandidate koji nemaju takvo iskustvo.

Međutim, prolaskom kroz asesment možete da rešite i neku karijernu dilemu koju imate time što ćete  bolje sagledati sebe i u skladu s tim doneti kvalitetniju odluku po pitanju daljeg razvoja svoje karijere.


Kako izgleda asesment?

Najčešće je asesment deo procesa regrutacije i selekcije pri upisu na fakultet,  prilikom konkurisanja za određenu stipendiju ili prilikom zapošljavanja.

Može da obuhvata rešavanje niza testova, kao što su testovi ličnosti i interesovanja, različiti testovi sposobnosti, testovi znanja počevši od poznavanja opšte kulture, preko znanja stranih jezika i rada na računaru pa sve do provere usko specijalističkog znanja. Zatim, asesment može da podrazumeva i odigravanje različitih uloga, rešavanje studija slučaja i slično.

Kada je reč o testiranju najčešće ga sprovode psiholozi  s ciljem da obezbede pouzdanu metodu selekcije na osnovu koje će se izabrati kandidati koji najviše odgovaraju datoj poziciji ili u koje posebno treba ulagati, s obzirom da poseduju potencijal da postanu budući lideri ili eksperti.